Podmínky užití

 1. Provozovatel webové aplikace go4translate (dále jen „go4translate“) je Railsformers s.r.o. (dále jen provozovatel)

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobá omezení dostupnosti systému z důvodů upgrade a údržby systému.

 3. Za standardní způsoby komunikace provozovatele s uživateli jsou považovány: Aktuality na prezentačních stránkách go4translate. Ve výjimečných případech provozovatel bude informovat uživatele prostřednictvím emailu.

 4. Pro minimalizaci možného zneužití přístupových údajů využívá go4translate výhradně šifrované spojení.

 5. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit proti ztrátě či zneužití.

 6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či zrušit jakoukoliv registraci uživatele, jestliže se uživatel pokusil o získání neoprávněného přístupu k informacím nebo o narušení stability a chodu systému go4translate.

 7. Provozovatel garantuje, že data vytvořená ve webové aplikaci go4translate nižší verzí jsou a budou automaticky převeditelná do verze vyšší. Podmínky takového přechodu budou vždy včas zveřejněny standardními způsoby komunikace a jsou závazné.

 8. Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi zprovoznit novou verzi na nové adrese a informovat uživatele o tomto standardním způsobem komunikace.

 9. Provozovatel si vyhrazuje právo při přechodu na novou verzi sám rozhodnout o datu ukončení provozu starší verze. Uživatelé budou o takovém plánu včas informováni standardním způsobem komunikace.

 10. Provozovatel negarantuje legislativně-právní správnost systému.

 11. Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené používáním systému, za ztrátu či zneužití uložených dat.

 12. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu v aplikaci go4translate uvedl, neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah účtu editovat ani monitorovat s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

 13. Provozovatel neručí za poskytování informací uživatelem třetí straně, případně mezi uživateli navzájem.

 14. Provozovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet záznamů, se kterými uživatel pracuje a to pouze pro provozní statistické údaje.

 15. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen systému go4translate. V případě změn tarifů jsou stávající předplacené registrace převedeny automaticky na nejbližší vyšší tarif po dobu platnosti předplacení.

 16. Svojí registrací uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn na e-mail uvedený při registraci zasílat obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti). Toto zasílání může uživatel kdykoli zrušit prostřednictvím odkazu, uvedeném v zaslaném obchodním sdělení nebo na podpoře go4translate.

 17. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu "Všeobecných obchodních podmínek" bez předchozího upozornění.